Latvija Vācijā. Vārda tiešā nozīmē tas būtu ienākt Latvijas vēstniecības telpās Berlīnē, kur šobrīd saimnieko šī vakara "Monopola" viešņa. Profesionālis ar nu jau iespaidīgu pieredzi ārlietās un cilvēks ar vieglu smaidu sejā. Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Vācijas Federatīvajā Republikā Inga Skujiņa.

Ingas Skujiņas dzimtā puse ir Jelgava, un izglītības ceļš vispirms vedis uz Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultāti. Bet tālākais Ingas stāsts saistīts ar starptautisko attiecību un diplomātijas studijām, viņa mācījusies Starptautisko attiecību institūtā Latvijas Universitātē, pēc tam arī Zviedrijā, Stokholmā, visbeidzot Vīnes diplomātiskajā akadēmijā. Profesionālo pieredzi guvusi laikrakstā “Diena” kā ārzemju ziņu vecākā reportiere un nodaļas vadītāja, kopš 1993. gada ieņēmusi dažādus amatus Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā, tostarp pildījusi diplomāta pienākumus Latvijas delegācijā Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā Vīnē, strādājusi arī Latvijas Republikas Tieslietu ministrijā un bijusi Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta direktore. Kopš 2017. gada augusta Inga Skujiņa ir Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Vācijas Federatīvajā Republikā. Saņēmusi vairākus apbalvojumus, to vidū arī Latvijas Republikas Atzinības krustu.