Vai latviešu jaunā paaudze ārzemēs grib mācīties latviešu valodu? Jautājums ar atbildi šī vakara Monopolā. Mūsu viešņa Eiropas Vasaras skolas organizatore, latviešu valodas skolotāja Aira Priedīte.