Sandra Muižniece-Brasava ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Pārtikas tehnoloģijas katedras profesore un vadošā pētniece, LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas vadītāja un Latvijas Zinātņu Akadēmijas korespondētājlocekle. Šovasar Jelgavā noslēgusies pērn aizsāktā vēsturiskās Valdekas pils ratnīcas ēkas atjaunošana – tur izveidots Viedo tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs. Vienā ēkas pusē tiks veicināta universitātes zinātnieku sadarbība ar uzņēmējiem – no Jelgavas pils uz jaunajām telpām jau pārcēlies LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs. Savukārt otrā ēkas pusē funkcionēs universitātes centrālā laboratorija.

Sandra stāsta, ka šobrīd lielākā zinātniskā interese no uzņēmējiem ir tieši par pārtikas produktu izstrādi vai pārtikas produktu derīguma termiņa pagarināšanas iespējām. Divi citi virzieni, kas šobrīd arī kļūst gana pieprasīti, ir lauksaimniecība un tehniskie risinājumi.