Šovakar, vēl kavējoties Dziesmu svētku atmiņās, pievēršamies to pirmsākumiem, proti, Brāļu draudzes vēsturei, hernhūtiešu kustībai, kurā arī ir meklējamas Dziesmu svētku saknes. Raidījuma Pāri mums pašiem viesi ir Latvijas Universitātes kamerkora "DeCoro" diriģenti Pēteris un Kristiāna Vaickovski un Brāļu draudzes vadītājs mācītājs Gundars Ceipe.

Brāļu draudzes savos pirmsākumos bija unikāla kustība, kas spēja pilnīgi mainīt dažādu pilsētu, dažādu vietu garīgo vidi. Kas īsti ir hernhūtieši, kā tie nonāca Latvijā, un galu galā, kā tie ir saistīti ar Dziesmu svētkiem.