Šajā svētdienā aizdegsim pirmo Adventes laika sveci, kura mums atgādinās par Kristus dzimšanas svētku tuvošanos un par dievišķo gaismu, kas dziedina dvēseli. Katram dzīvē ir gadījušies sausuma periodi, kad krāsu tik maz un dzīve skan minorīgos toņos. Atnāk skumjas, kas dažreiz aizved līdz pat grūtsirdībai. Baznīcas tēvi tās uzskata par dvēseles kaislēm. No kā izaug grūtsirdība? Ko likt tai pretī? Kas ir "patiesais gaišums, kas nāca pasaulē", un kā tas skar mūsu dvēseli? Meklēsim atbildes kopā ar studijas viesi - Liepājas Sv. Annas ev.lut.draudzes mācītāju Jāni Bitānu.