Cilvēka spējas ir ierobežotas - ne vienmēr mēs varam kontrolēt situācijas, kas šķērso mūsu dzīves ceļu. Pienāk brīži, kad jūtamies bezspēcīgi un vāji. Psalmu autors Dāvids saka, ka cilvēks, kas paļaujas uz Dievu, ir svētīgs. Ko tas nozīmē - paļauties uz Dievu? Raidījumā Pāri mums pašiem diskutē Cēsu, Raunas un Taurenes katoļu draudžu prāvests Ronalds Melkers un Jaunjelgavas, Seces un Daudzeses luterāņu draudžu mācītājs Rolands Eimanis