Kristietis savu garīgo dzīvi izdzīvo un pilnveido draudzē, kur ikviens draudzes loceklis tiek aicināts iesaistīties kādā kalpošanas darbā. Nereti sievietēm šķiet, ka viņas netiek pietiekami novērtētas un tiek "pazeminātas" attiecībā pret vīriešiem, kuru kalpošanas spektrs ir plašāks. Kāda ir sievietes loma baznīcā un ko sevī ietver vārds "kalpošana"? Vai Bībelē ir uzlikti kādi ierobežojumi sievietes kalpošanai draudzē, raidījumā Pāri mums pašiem vaicājam Iļģuciema sieviešu cietuma kapelānei Rudītei Losānei un Āgenskalna baptistu draudzes mācītājam Edgaram Māžim.