Svētais Francisks pasaulei ir dāvājis Miera lūgšanu un himnu saulei. Personība, kas dzimusi Itālijā 12. gadsimtā turīgā un dižciltīgā ģimenē, bet atstājis labklājību, lai sekotu patiesībai. 4. oktobrī bija Svētā Franciska piemiņas diena, savukārt 2. oktobrī apritēja 90. gadu kopš dzimis valodnieks, dzejnieks un tulkotājs Valdis Bisenieks. Viņš arī tulkojis Svētā Franciska “Ziediņus”, kas nupat jaunā izdevumā nāca klajā izdevniecībā “Kala raksti”. Valdis Bisenieks tāpat kā Svētais Francisks bija patiesības meklētājs, katrs ir meklējis patiesību savā gadsimtā un savos apstākļos, bet Valda Bisenieka tulkotajiem “Ziediņiem” ir dots papildnosaukums – kāpēc Francisks. 

Ko mēs zinām par Svēto Francisku un cik īstenojami ir viņa ideāli mūsdienās, raidījumā Pāri mums pašiem sarunājas Pasaulē dzīvojošo franciskāņu ordeņa ministre Gundega Zaķe-Cimža, teoloģijas doktors, priesteris Andris Marija Jerumanis un priesteris Andris Kravalis.