Gan Jaunsātu pagasta tautas namā Tukuma novadā, gan Madlienas pagasta kultūras namā Ogres novadā 29. oktobrī notika sabiedriskās apspriešanas sanāksmes par vistu novietņu kompleksa izveidi kādā no šiem novadiem.

SIA "Gallusman" iecerējusi Latvijā izveidot vistu novietņu kompleksu un olu un olu produktu ražotni, kur kopumā būtu līdz astoņiem miljoniem vistu. Kompleksā paredzētas 18 dējējvistu kūtis, deviņas jaunputnu kūtis, olu šķirotavas ēka, barības cehs ar graudu pirmapstrādi un noliktavu, kā arī deviņi graudu torņi. Vides pārraudzības valsts birojā ir sākta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra un sākotnējā sabiedriskā apspriešana par vistu novietņu kompleksa izveidi kādā no minētajiem pagastiem.

Raidījumā Pēcpusdiena par iecerēm stāsta SIA "Gallusman" pārstāvis Ilvars Boreiko.

Viedokli izsaka Vides pārraudzības valsts biroja direktors Arnolds Lukšēvics un izdevuma "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" žurnāliste Agita Puķīte.