Katru gadu 7.oktobrī arodbiedrības visā pasaulē atzīmē Cienīga darba dienu. Cienīgs darbs, kuru pirmo reizi definēja Starptautiskā Darba organizācija 1999.gadā, nozīmē ne tikai darba vietu radīšanu, bet arī jaunas darba vietas ar atbilstošu kvalitāti, tas iekļauj arī darba un privātās dzīves līdzsvaru. Tāpēc Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) nedēļā no 4. līdz 8.oktobrim atzīmē ne tikai Cienīga darba dienu, bet arī aicina diskutēt par veselīga līdzsvara starp darba un privāto dzīvi veicināšanu.

LBAS no 4. līdz 8.oktobrim organizē Darba un dzīves nedēļas pasākumus, kas veltīti darba un privātās dzīves līdzsvara tematikai. Norises ievadīja konference "Stress un izdegšana darba vietā - kur ir līdzsvars?".

Par šajā nedēļā gaidāmajiem pasākumiem stāsta Latvijas brīvo arodbiedrību savienības pārstāve Sanita Birkenfelde.

Kā atpazīt stresu darba vidē, skaidro Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš.