Šogad uzsvars ir uz radošo industriju potenciāla un prasmju pārnesi uz pilsētām ar nelielu iedzīvotāju skaitu, lai veicinātu tūrisma un citu nozaru attīstību, tēla atpazīstamības veicināšanu un kopējās dzīves kvalitātes uzlabošanu. Stāsta Kultūras ministrijas, radošo industriju nodaļas vadītāja Zanda Jaunskunga.

Šogad Radošās darbības nedēļu “radi!2019” plānots izvērst kā septiņu pasākumu kopumu, no kuriem pirmais būs Rīgā notiekošais atklāšanas pasākums 29. maijā. Pieci pasākumi plānoti dažādos Latvijas reģionos, kopā radīšanas un darīšanas pasākumi ar mērķi veicināt radošā tūrisma attīstību. Tādējādi „radi!2019” turpinās akcentēt reģionālo dimensiju, kas tika uzsākta jau iepriekšējos gados, pavasara periodā organizējot īpašas kopā darīšanas sesijas, kurās ar radošām dizaina domāšanas metodēm tiks risināti reģionam aktuāli izaicinājumi, iesaistot gala lietotāju un pārstāvjus no dažādām nozarēm, profesijām, iestādēm. Kopā ar sadarbības partneriem no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras tiek plānota dalība sarunu festivālā LAMPA, lai informētu pēc iespējas plašāku auditoriju par Radošās darbības nedēļas konceptu 2019. gadā un tās sasniegumiem.