Ņemot vērā to, ka šā gada 1. maijā spēkā stāsies jaunais Dzīvojamo telpu īres likums, Rīgas pašvaldība uzsāks likumā noteiktā vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksu denacionalizēto namu īrniekiem.

Piešķiramā pabalsta apmērs būs atkarīgs no pabalsta saņemšanai reģistrētās ģimenes locekļu skaita. Pabalsta pamatsumma ir 14 300 eiro, papildus par katru personu piešķirs 4 300 eiro.

Vairāk par iespējām pieteikties pabalstam stāsta Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes priekšniece Mārīte Javorska.