“Mājsaimniecību uzkrājumi 2019.gadā turpinājuši pieaugt, tāpat arī noguldījumu apmērs, kaut arī iedzīvotāju skaits, kuri tos veic, ir nedaudz samazinājies,” secinājusi Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), apkopojot 2019.gada Finanšu pratības stratēģijas ikgadējos rezultātus.

FKTK vadībā kopā ar sadarbības partneriem kopš 2014.gada tiek īstenota Finanšu pratības stratēģija, kuras mērķis ir veicināt finanšu plānošanas un uzkrājumu veidošanas tradīciju, finanšu pakalpojumu vides integritāti un sabiedrības finansiālo ilgtspēju un attīstību.

Plašāk stāsta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Aija Brikše.