Lai dotu iespēju ērtāk ziņot par novērotajām svešzemju sugām un iegūtu plašāku informāciju par invazīvo sugu atradnēm  Latvijā, Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) projektā “LIFE-IP LatViaNature” tiešsaistē ir izveidojusi  Invazīvo sugu pārvaldnieku. Pārvaldnieks palīdzēs veicināt sabiedrības izpratni par invazīvajām sugām un ievākt datus par to izplatību.

Invazīvo sugu pārvaldnieks ikvienam interesentam ir pieejams internetā.

Raidījumā Pēcpusdiena Dabas aizsardzības pārvaldes projekta "LIFE-IP LatViaNature" Invazīvo sugu eksperts Jēkabs Dzenis skaidro, ksa ir invazīvās sugas un kādas ir iespējas par tām ziņot.