Pētnieki ir izstrādājuši mājsaimniecību relatīvo izdevumu budžet, kas parāda tagadējos sociālekonomiskajai situācijai atbilstošus mājsaimniecību izdevumus. Ar šo jauno rādītāju aizstās iztikas minimuma grozu, ko vairs neaprēķina kopš 2014. gada. Noskaidrots, ka šis budžets vienam darbspējīgam cilvēkam, piemēram, Rīgā ir nedaudz virs 420 eiro. Savukārt laukos – 380 eiro.

Mājsaimniecību relatīvo izdevumu budžets ir veidots no divām daļām - pārtikas groza un nepārtikas izdevumu kategorijām un ir aprēķināts dažādiem mājsaimniecību tipiem atkarībā no to dzīvesvietas. Tas nozīmē, ka relatīvo izdevumu budžets katram mājsaimniecību tipam ir atšķirīgs un viens vidējais rādītājs nav noteikts, jo šī summa neatspoguļotu vairuma Latvijas mājsaimniecību vajadzības.

Ar jauno metodoloģiju iepazīstina pētījuma izstrādes un aprobācijas vadītājs Māris Brants un Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa.