8.aprīlī notika Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēde, kurā izskatīja jauno skolotāja profesijas standartu. Apakšpadomes dalībniekiem nosūtīts jaunais skolotāja profesijas standarts, par kuru katrai pusei sniedza savu viedokli – saskaņot vai nesaskaņot. Savukārt Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina uzlabot izstrādāto jauno Skolotāja profesijas standartu, uzskatot, ka tā pašreizējā redakcija apdraud pirmsskolas izglītības kvalitāti.

Skaidro Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga un Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietniece Baiba Bašķere