Valsts un pašvaldību institūcijās iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmas izstrāde bieži vien ir formāls pasākums. Tādējādi daļa institūciju neefektīvi īsteno vai neīsteno vispār obligātos pasākumus, lai savlaicīgi apzinātu un novērstu iespējamos korupcijas un interešu konflikta riskus, secinājis Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) informatīvajā ziņojumā par iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmas novērtējumu.

Ar veiktā novērtējuma rezultātiem iepazīstina Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāve Iluta Kalniņa.

Viedokli izsaka Latvijas pašvaldību savienības vecākais eksperts Māris Pūķis un Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta Latvijā vadītājs Andris Grafs.