Latvijas Evaņģēliski luterisko baznīcu (LEBL) nolēmusi pamest Liepājas Krusta baznīcas draudze domstarpību dēļ, kas radušās par jautājumu saistībā ar sieviešu ordinēšanu. Draudzes sastāvā ietilpstošā biedrība “Kristīgā atbalsta apvienība” nobažījusies, ka nākamajā nedēļā to varētu izlikt no pašu iegūtajām telpām. Situāciju raksturo Liepājas Krusta baznīcas draudzes mācītājs Mārtiņš Urdze.

Viedokli izsaka Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Liepājas bīskaps Pāvils Brūvers un Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece Solveiga Krūmiņa-Koņkova.