Latvijas skolēnu vidējie sasniegumi matemātikā ir novērtēti ar 496 punktiem un ir statistiski nozīmīgi augstāki par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) valstu vidējo līmeni, proti, 489 punktiem. Pētījuma autori norāda, ka tas ir augstākais līdz šim sasniegtais Latvijas skolēnu rezultāts matemātikā septiņos Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas ("PISA") pētījuma ciklos.

Latvijas skolēnu sasniegumi nav statistiski nozīmīgi atšķirīgi no Zviedrijas, Lielbritānijas, Norvēģijas, Vācijas, Īrijas, Čehijas, Austrijas un Francijas skolēnu sasniegumiem. Eiropas Savienības dalībvalstu vidū Igaunijas skolēnu kompetence matemātikā ir visaugstākā, uzsvēruši pētnieki.

Stāsta Latvijas Universitātes (LU) profesors, pētījuma vadītājs Latvijā Andris Kangro, Izglītības un Zinātnes ministrijas politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Gunta Arāja, Siguldas Valsts Ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns.