Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMĪB) rosina meklēt risinājumu saimniekošanas iespējām aizsargājamās dabas teritorijās. Biedrība patlaban īsteno Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansētu projektu "Meža īpašnieku izglītošana un iesaiste lēmumu pieņemšanā par meža apsaimniekošanu aizsargājamās dabas teritorijās". Projekta aktualitāte tiek pamatota ar virkni konfliktsituāciju, kas rodas starp meža īpašniekiem un valsts iestādēm par meža apsaimniekošanu aizsargājamās dabas teritorijās. Projekta uzdevums bija konstruktīvās sarunās identificēt konfliktu cēloņus.

Raidījumā Pēcpusdiena Latvijas Meža īpašnieku biedrības izpilddirektore Aiga Grasmane iepazīstina ar ieceri.

Viedokli izsaka Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors Arvīds Ozols un Pasaules dabas fonda direktors Jānis Rozītis.