14. janvārī Ministru kabinetā notika šajā gadā pirmā Latvijas Nacionālās sporta padomes sēde, kurā lēma par valsts budžeta programmas "Sports" sadalījumu 2019.gadā tajās apakšprogrammās, kurās saskaņā ar Sporta likumu nepieciešams padomes lēmums.

Dotācijām valsts īpašumā esošo nacionālo sporta bāzu saimnieciskās darbības nodrošināšanai un investīcijām valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektiem 2019.gadā kopumā plānots sadalīt vairāk nekā 8,2 miljonus eiro, bet sporta federācijām un sporta pasākumiem - 2,9 miljonus eiro.

Raidījumā Pēcpusdiena Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta direktors, valsts sekretāra vietnieks Edgars Severs skaidro, kas lemts sēdē.

Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis iepazīstina ar kopējo sporta budžeta sadalījumu.

Viedokli par finansējuma sadali sporta nozarēm izsaka portāla "Ģērbtuve" autors Raimonds Rudzāts.