Iekļaušanai Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā 2022.gadā apstiprinātas četras vērtības. Divas no tām ir kultūrtelpas: Nīcas kultūrtelpa, kuras pārstāvji lepojas ar savu košo tautastērpu, paražām, vietējo izloksni un dzīvesveidu, un Vidzemes lībiskā kultūrtelpa, kuras raksturīgākās vērtības kopienas ieskatos ir ikdienas saziņa lībiskā dialekta Vidzemes izloksnēs, Vidzemes lībiešu dzimtu pētīšana, kultūrtelpas areāla folkloras, pārmantoto amatniecības prasmju un tradicionālo zināšanu saglabāšana un citas.

Iekļaušanai sarakstā apstiprināta arī Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas zīmju jeb kāšu dziedāšanas tradīcija. Sakrālie lūgšanu dziedājumi, unikāls notācijas un dziedāšanas veids, kurš nonācis Latvijā 17. gs. vidū pēc Krievijas Pareizticīgās baznīcas šķelšanās. Kā arī jostiņsegu aušana Siguldas novadā rakstainā audu ripsa tehnikā. Lai gan jostiņsegas Latvijā ir pazīstams dekoratīvo audumu veids jau 20. gs. sākumā, taču 20. gs. 80. gados TMLS "Krimulda" tika izveidots vienkāršots tehniskais iekārtojums rakstainā audu ripsa tehnikā ar plašām ornamentu veidošanas iespējām, izmantojot astoņus nīšu rāmjus.

Plašāk stāsta Latvijas Nacionālā kultūras centra nemateriālā kultūras mantojuma eksperte Gita Lancere.