Dzelzceļa projekta "Rail Baltica" trasē Latvijā atklāti 126 potenciāli kultūrvēsturiski nozīmīgi objekti, kas būs jāizvērtē pirms dzelzceļa līnijas būvniecības, atzīst "Rail Baltica" projekta realizētāja Latvijā "Eiropas Dzelzceļa līnijas" (EDzL) pārstāvji.

Gada laikā divas speciālistu komandas ir veikušas milzīgu darbu. Darbos piedalījās 16 arheologi, četri arhitekti un viens arhitekta palīgs, trīs ģeodēzisti inženieri, divi mākslas vēsturnieki, trīs vēsturnieki un viens tehniskais darbinieks.

Vairākos objektos pētnieki iesaka veikt papildu arheoloģisko izpēti un būvdarbos nodrošināt arheologa uzraudzību. Secinājumi un ieteikumi apkopoti 25 sējumos, ko izvērtēs arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.

Raidījumā Pēcpusdiena viedokli izsaka Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks Valdis Bērziņš un SIA "Archeo" arheologs Uldis Kalējs un "Eiropas Dzelzceļa līniju" pārstāve Rita Voronkova.