Pēc iepazīšanās ar Valsts kontroles revīziju par ārpusģimenes aprūpes sistēmas efektivitāti, Tiesībsarga birojs aicina reformēt bāriņtiesas, nododot tās Tieslietu ministrijas pārraudzībā.

Raidijumā Pēcpusdiena par lietderības revīzijas Ārpusģimenes aprūpes sistēmas efektivitāte rezultātiem iepazīstina valsts kontroliere Elita Krūmiņa.

Viedokli izsaka Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Liene Kauliņa-Bendere un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija priekšnieces vietniece Gunita Kovaļevska.