Valsts kontrole publicējusi revīziju par pedagogu algām. Tiek izgaismotas virkne problēmu - neskaidras prēmiju sistēmas, nepareiza darba laika uzskaite, pretrunas ar darba likumu gan virsstundu apmaksā, gan darba algas/slodzes izmaiņās.

Lai novērstu lieku birokrātismu pašvaldību izglītības iestāžu skolotāju darba uzskaitē un apmaksā, mazinātu augstos pārkāpumu riskus un padarītu sistēmu vienkāršāk uzturamu, valstī nepieciešami skaidrāki pedagogu darba samaksas noteikumi, secinājusi Valsts kontrole.

Raidījumā Pēcpusdiena Valsts kontroles padomes loceklis Edgars Korčagins iepazīstina ar revīzijā secināto.

Ministrijas viedokli skaidro Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktore Līga Buceniece.

Viedokli izsaka Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības eksperte sociāli ekonomiskajos jautājumos Anda Grīnfelde un Latvijas pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure.