Ministru kabineta komiteja atbalstīja līdzekļu piešķiršanu vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes izveidei. Tā izmaksātu ap 140 tūkstošiem eiro. Mērķis, samazināt ēnu ekonomikas apmēru būvniecībā.

Raidījumā Pēcpusdiena Par datubāzes izveidi stāsta Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valantis.

Vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes mērķis ir vienota elektroniskās darba laika uzskaites datu uzturēšana darba spēka nodokļu administrēšanai, darba tiesiskās attiecības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzībai un kontrolei, būvspeciālistu pienākumu izpildes kontrolei, būvniecības politikas veidošanai un būvniecības nozares vispārīgās pārraudzības īstenošanai, kā arī oficiālās statistikas nodrošināšanai.

Plānots, ka vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes pārzinis un turētājs būs Būvniecības valsts kontroles birojs.

Viedokli izsaka Būvniecības valsts kontroles biroja vadītāja Svetlana Mjakuškina un Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Baiba Fromane.