Raidījumā Pievienotā vērtība šodien par iespējamajām izmaiņām valsts fondēto pensiju pārvaldībā un par to, kādēļ drošība darba vietā ir svarīga uzņēmumiem. Kādēļ nedrīkst drošību atstāt kā pēdējo darba kārtības punktu, par kuru padomāt tad, kad nelaime jau notikusi. Un protams - kas notiek biržās, bet vispirms - par aktuālo! 

Lielākajai daļai no mums dzīves lielākais kapitāls būs vai nu mūsu nekustamais īpašums vai arī mūsu 2. līmeņa pensijas uzkrājums. Šajā uzkrājumā iemaksājam katru mēnesi daļu no mūsu samaksātajiem nodokļiem un tā ienesīgums bieži vien noteiks, cik pārtikušas vai nu mazāk pārticīgas vecumdienas varam cerēt sagaidīt. Un šajā sistēmā Latvijā gaidāmas izmaiņas – vienas jau šovasar, otras – iespējams, vēlāk, ja Latvijas Bankai izdosies panākt, ka izmaiņas atbalsta arī izpildvara un politiķi Saeimā. Kas īsti mainīsies, skaidro Latvijas Bankas Apdrošināšanas un pensiju uzraudzības pārvaldes vadītāja Evija Dundure.

Darba inspekcijas jaunākie dati liecina, ka 2023. gadā līdz novembrim Latvijā darba vietās nelaimes gadījumos gājuši bojā 25 nodarbinātie, smagus miesas ievainojumus guvuši 174 cilvēki. Var diskutēt, vai tas ir daudz vai maz valsts līmenī, bet šo cilvēku ģimenēm un uzņēmumiem daudzos gadījumos notikušais bija arī skarbs atgādinājums par darba drošību, kurai ne vienmēr pievēršam pietiekamu uzmanību. Ko darīt un kā situāciju uzlabot, par to Baltijas drošības konferencē uz sarunu aicināju Mireju Reifu Fabregadu, Eiropas drošības un veselības profesionāļu organizāciju tīkla vadītāju.