Gandrīz visas Rīgas mācību iestādes jau tagad ir gatavas jaunajam mācību gadam. Tāpat, arī šogad Rīgas pašvaldības policija, mācību gada sākumā, pievērsīs pastiprinātu uzmanību jauniešu drošībai – veiks gan dežūras pie mācību iestādēm, gan arī pastiprināti patrulēs populārās jauniešu pulcēšanās vietās, lai nodrošinātu kārtību un nepieļautu neatļautu vielu lietošanu.