Valentīnes Lasmanes atmiņas kalpojušas par pamatu vēsturisko notikumu rekonstrukcijai gan režisora Pētera Krilova filmā „Uz spēles Latvija”, gan zviedru režisora Ulles Hēgela vēsturiski dokumentārajā filmā „Pēdējā laiva uz Jūrkalni”. Viņas dzīvesstāsts grāmatā „Nakts jau nav tikai gulēšanai” sniedz ieskatu 102 gadus garā mūžā.

Radio mazajā lasītavā lasām fragmentus un sarunājamies ar literatūrzinātnieci Aiju Priedīti, kura palīdzējusi orientēties Valentīnes Lasmanes Zviedrijas dzīves norisēs un ir viena no grāmatas zinātniskajām redaktorēm.

Valentīnes Lasmanes dzīvesstāsts „Nakts jau nav tikai gulēšanai” izdots apgādā „Mansards” Gaita Grūtupa literārajā apdarē.

Ar šo grāmatu LU Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija „Dzīvesstāsts” un apgāds „Mansards” aizsāk mutvārdu vēstures sēriju „Bezbailīgie”.

Valentīnes Lasmanes dzīvesstāstu var klausīties arī Radioteātrī.

Raidījumu atbalsta: