1802. gada 15. aprīlī angļu dzejnieks Viljams Verdsvērts, kopā ar māsu Dorotiju pastaigādamies gar Allsvoteras ezera krastu, uzgāja dzelteno narcišu audzi. Šis pieredzējums iedvesmoja viņu dzejolim „Narcises”.