Piektā saruna par „latviešu saknēm”: lībieši, vendi, sāmsalieši, igauņi, voti jeb krieviņi – mūsu senču somugriskā daļa. Stāsta Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktors vēsturnieks Arnis Radiņš un valodniece Ilga Jansone.