Raidījumā Stiprie stāsti sazināsimies ar mājražotāju Ināru Miezīti no Ciblas novada, kas Līdumnieku pagasta "Grunduļos" kopā ar vīru izveidojusi Baložu sētu un tūristiem piedāvā apskatīt arī trušus un aitas. Bet Agate Eniņa atjauno Kuldīgas novada Kabiles muižas kungu māju un brandvīna brūzi, un izveidojusi vīna un sidra darītavu.

Pie Agates Eniņas Kabilē viesojāmies 2019.gada augustā

Bet pie Ināras Miezītes Ciblā 2013. gada vasarā