Svētrīts. Studijā Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags.

Lasījums no Jāņa evaņģēlija 1. nodaļas:

Viņš bija pasaulē, un pasaule caur Viņu radusies, bet pasaule Viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie Viņu neuzņēma. Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva.