Svētrīts. Studijā mācītājs Guntis Kalme.

Lasījums no Mateja evaņģēlija 13. nodaļas

Kristus uz tiem daudz runāja līdzībās un sacīja: "Redzi, sējējs izgāja sēt.  Un, viņam sējot, cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda. Cita krita uz akmenāju, kur tai nebija daudz zemes, un tā tūdaļ uzdīga, tāpēc ka tai nebija dziļas zemes. Bet, kad saule uzlēca, tad tā savīta un nokalta, tāpēc ka tai nebija saknes. Cita iekrita ērkšķos, un ērkšķi uzauga un to nomāca. Cita krita labā zemē un nesa augļus, cita simtkārtīgus, cita sešdesmitkārtīgus, cita trīsdesmitkārtīgus. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird.