Svētrīts. Studijā Rīgas Kristus Karaļa katoļu draudzes prāvests Ilmārs Tolstovs.

Lasījums no Lūkas evaņģēlija:

Jau daudzi mēģinājuši uzrakstīt nostāstus par notikumiem, kas risinājušies mūsu vidū. Kā tos mums notēlojuši tie, kas sākumā paši redzējuši un bijuši vārda kalpi. Tā iedomājos, visu no sākuma pamatīgi izpētot, tev, viscienīgākais Teofil, pēc kārtas uzrakstīt, lai tu pārliecinātos tās mācības patiesībā, kurā tu esi mācīts.

Tajā laikā gara spēkā Jēzus atgriezās Galilejā un vēstis par viņu izplatījās pa visu apgabalu. Viņš mācīja turienes sinagogās un visi viņu slavēja. Un Viņš nonāca Nācaretē, kur bija uzaudzis. Sabata dienā pēc sava paraduma viņš iegāja sinagogā un piecēlās lasīt. Un Viņam tika pasniegta pravieša Jesaja grāmata. Attinis grāmatu, viņš ieraudzīja vietu, kurā bija rakstīts: "Kunga gars ir pār mani, jo viņš mani ir svaidījis sludināt nabagiem prieka vēsti, mani ir sūtījis vēstīt gūstekņiem brīvību un aklajiem acu gaismu, palaist brīvībā apspiestos, pasludināt Kunga želastības gadu."

Satinis grāmatu, Viņš to atdeva kalpotājam un atsēdās. Un visu acis sinagogā raudzījās uz Viņu. Bet Viņš tiem sāka runāt: "Šie raksti, kurus dzirdējāt, šodien ir piepildījušies."