Svētrīts. Studijā Romas katoļu baznīcas priesteris, Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas draudzes prāvests Andris Kravalis. Lielā Gavēņa otrajā svētdienā viņš aicina pārdomāt Jēzus apskaidrošanās noslēpumu. Šī diena baznīcā arī tiek saukta par Pārveidošanās svētdienu.