Viņa dzejā jaušas gaiša ironija, rūgts smaids un „vācietisks” mīļums. Kārlim Vērdiņam nupat klajā nācis ceturtais dzejoļu krājums „Pieaugušie”, par kuru pats dzejnieks saka: tas ir tas posms, kad es patiešām apzinājos, ka tagad esmu pieaugušais. Vai vismaz pieklātos sevi par tādu uzskatīt.

"Es apzinos, ka tāds krājums kā “Pieaugušie” šādā izpratnē varbūt būs mans pēdējais dzejoļu krājums, kurā būs šādi emocionāli iekrāsoti dzejoļi par dažādām tēmām. Domāju, ka turpmāk es, visticamāk, pievērsīšos kaut kam mazliet atšķirīgam...” saka Kārlis Vērdiņš. šajā raidījumā par viņa ceļu līdz dzejai, šā brīža dzejas izjūtu un nākotnes pārdomām.