• Ceturtdiena, 2017. gada 17. augusts
 • Vārda diena: Oļegs, Vineta
 • Rīgā +19 °C, D/DR vējs, 4,10m/s vējš m/s, 765,41mm Hg, 82,00%

Vakances


NACIONĀLĀ ELEKTRONISKO PLAŠSZIŅAS LĪDZEKĻU PADOME
IZSLUDINA KONKURSU UZ VALSTS SIA “LATVIJAS RADIO”
 VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA AMATU


Aicinām pieteikties Latvijas Republikas pilsoņus, kuri atbilst šādām prasībām:

 • Valsts valodas un vismaz divu svešvalodu, no kurām viena ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, zināšanas;
 • Augstākā izglītība – maģistra grāds vadībzinātnēs vai citās zinātnēs. Maģistra grāds vadībzinātnēs, vērtējot kandidātus, tiks uzskatīts par priekšrocību;
 • Vismaz piecus gadus ilga darba pieredze vadošā amatā plašsaziņas līdzekļu jomā vai vismaz piecus gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, organizācijas vai iestādes vadītāja vai vadītāja vietnieka amatā;
 • Nevainojama reputācija;
 • Kompetences:

           - Izpratne par uzņēmuma vadību, tostarp risku un pārmaiņu vadību, finanšu resursu pārvaldību un gada pārskatu                              sagatavošanu.
           - Kompetence stratēģiskās plānošanas jomā.
           - Spēja noteikt mērķus, plānot darbības. 
           - Pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.
           - Spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu.
           - Izpratne par kapitālsabiedrības darbinieku atalgojuma sistēmas veidošanu un darbinieku motivāciju.
           - Izpratne par sabiedrisko mediju darbību, to lomu demokrātiskā sabiedrībā un to mediju darbību reglamentējošajiem                    normatīvajiem aktiem.
           - Spēja nodrošināt sabiedriskā medija politisko neitralitāti.
           - Izpratne par tehnoloģijām atbilstoši Latvijas Radio darbības specifikai.
           - Prasme lietot biznesa vadības IT sistēmas.
           - Komunikācijas prasmes, tostarp publiskās komunikācijas prasmes – komunikācija ar medijiem, publiska uzstāšanās                  u.c.

Lūdzam pretendentus pieteikties konkursam, nosūtot pieteikumu slēgtā aploksnē pa pastu ierakstītā vēstulē (nenorādot datus par sūtītāju) uz Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes adresi Doma laukumā 8A, Rīgā, LV-1939 līdz 2017.gada 25.augustam (pasta zīmogs), uz aploksnes norādot: “Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursam uz valsts SIA “Latvijas Radio” valdes priekšsēdētāja amatu”. 

Pieteikumam jāpievieno:

 1. parakstīts pieteikums konkursam brīvā formā (ne vairāk kā 1 A4 lpp.);
 2. ar parakstu apliecināts dzīvesgājums (Curriculum Vitae), kurā ietverta informācija par izglītību un darba pieredzi, kā arī kontaktinformācija (tālr. numurs, e-pasta adrese);
 3. augstāko izglītību (maģistra grāds) apliecinošu dokumentu kopijas 1 eksemplārā;
 4. parakstīts apliecinājums par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturto daļā izvirzītajām prasībām valdes locekļa amata kandidātam un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 65.panta trešajā daļā noteiktajām prasībām, stājoties valdes locekļa amatā.

Mēnešalga valsts SIA “Latvijas Radio” valdes priekšsēdētājam tiek noteikta atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” noteiktajam attiecībā uz valdes locekļa atalgojumu vidēja lieluma kapitālsabiedrībā.

Ar konkursa nolikumu un paskaidrojošo materiālu attiecībā uz valdes priekšsēdētājam izvirzītajām prasībām var iepazīties Padomes interneta vietnē www.neplpadome.lv, sadaļā “Sabiedriskie mediji”, “Latvijas Radio valdes konkursa norise”. 
Papildu informācija pieejama, zvanot uz tālr. 67221848 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi neplpadome@neplpadome.lv.

 

NACIONĀLĀ ELEKTRONISKO PLAŠSZIŅAS LĪDZEKĻU PADOME
IZSLUDINA KONKURSU UZ VALSTS SIA “LATVIJAS RADIO”
VALDES LOCEKĻA FINANŠU VADĪBAS JAUTĀJUMOS AMATU

Aicinām pieteikties Latvijas Republikas pilsoņus, kuri atbilst šādām prasībām:

 • Valsts valodas un vismaz divu svešvalodu, no kurām viena ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, zināšanas;
 • Augstākā izglītība – maģistra grāds finansēs, ekonomikā vai vadībzinātnēs;
 • Vismaz piecus gadus ilga darba pieredze vadošā amatā plašsaziņas līdzekļu jomā vai vismaz piecus gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, organizācijas vai iestādes vadītāja vai vadītāja vietnieka amatā;
 • Nevainojama reputācija;
 • Kompetences:

           - Izpratne par uzņēmuma vadību, tostarp risku un pārmaiņu vadību, finanšu resursu pārvaldību un gada pārskatu                                sagatavošanu.
           - Kompetence stratēģiskās plānošanas jomā.
           - Spēja noteikt mērķus, plānot darbības.
            - Pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.
           - Spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu.
           - Izpratne par kapitālsabiedrības darbinieku atalgojuma sistēmas veidošanu un darbinieku motivāciju.
           - Izpratne par sabiedrisko mediju darbību, to lomu demokrātiskā sabiedrībā un to mediju darbību reglamentējošajiem                      normatīvajiem aktiem.
           - Spēja nodrošināt sabiedriskā medija politisko neitralitāti.
           - Izpratne par tehnoloģijām atbilstoši Latvijas Radio darbības specifikai.
           - Prasme lietot biznesa vadības IT sistēmas.
           - Komunikācijas prasmes, tostarp iekšējā uzņēmuma komunikācijā.

Lūdzam pretendentus pieteikties konkursam, nosūtot pieteikumu slēgtā aploksnē pa pastu ierakstītā vēstulē (nenorādot datus par sūtītāju) uz Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes adresi Doma laukumā 8A, Rīgā, LV-1939 līdz 2017.gada 25.augustam (pasta zīmogs), uz aploksnes norādot: “Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursam uz valsts SIA “Latvijas Radio” valdes locekļa finanšu vadības jautājumos amatu”.

Pieteikumam jāpievieno:

 1. parakstīts pieteikums konkursam brīvā formā (ne vairāk kā 1 A4 lpp.);
 2. ar parakstu apliecināts dzīvesgājums (Curriculum Vitae), kurā ietverta informācija par izglītību un darba pieredzi, kā arī kontaktinformācija (tālr. numurs, e-pasta adrese);
 3. augstāko izglītību (maģistra grāds) apliecinošu dokumentu kopijas 1 eksemplārā;
 4. parakstīts apliecinājums par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturto daļā izvirzītajām prasībām valdes locekļa amata kandidātam un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 65.panta trešajā daļā noteiktajām prasībām, stājoties valdes locekļa amatā.


Mēnešalga valsts SIA “Latvijas Radio” valdes loceklim tiek noteikta atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” noteiktajam attiecībā uz valdes locekļa atalgojumu vidēja lieluma kapitālsabiedrībā.

Ar konkursa nolikumu un paskaidrojošo materiālu attiecībā uz valdes loceklim finanšu vadības jautājumos izvirzītajām prasībām var iepazīties Padomes interneta vietnē www.neplpadome.lv, sadaļā “Sabiedriskie mediji”, “Latvijas Radio valdes konkursa norise”.

Papildu informācija pieejama, zvanot uz tālr. 67221848 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi neplpadome@neplpadome.lv.