Latvieši pasaulē no anglosakšiem pārņēmuši kādu skaistu tradīciju, ar kuru iepriecināt Latviju tās simtgadē – sašujot kopā mazus auduma gabaliņus, izveidot lielu „stāstu segu”. Tekstilmozaīkas segas, ko tradicionāli gatavo angliski runājošās zemēs, mēdz iegūt simbolisku nozīmi, tās tiek arī mantotas no paaudzes paaudzē. Auduma gabaliņi no kāzu un kristību kleitām vai no tautas tērpiem glabā atmiņas par nozīmīgiem dzīves notikumiem. Katrs latvietis pasaulē var iesūtīt savu kvadrātiņu ar savu Latvijai veltīto stāstu un radošo domu lidojumu. Kā taps šī neparastā „stāstu sega”, klausies šajā raidījumā 21. gadsimta latvietis.

Muzejs “Latvieši pasaulē” ir saņēmis atbalstu no Valsts Kultūras kapitāla fonda projektam “Stāstu sega Latvijai”, kas savienos latviešus pasaulē, atklājot gan viņu individuālo dažādību, gan saliedētību. Projekts dos iespēju visu paaudžu latviešiem ārzemēs aktīvi līdzdarboties Latvijas simtgadē neatkarīgi no viņu dzīves vietas, vecuma vai valodas spējām, lai veidotu unikālu dāvanu Latvijai, kuru var mantot nākamās paaudzes, .

“Stāstu sega Latvijai” tiks veidota kā lielizmēra tekstilmozaikas sega no daudziem gabaliņiem, kurus darinās diasporas latvieši savās mītnes zemēs un tad tos sūtīs uz Latviju. Sega tiks izveidota Rīgā kā vizuāls, lielizmēra mākslas darbs, un kā dāvana Latvijai simtgadē tiks izstādīta visos Latvija novados. Informācija par izgatavotiem kvadrātiņiem un darinātāju dzīves stāstiem tiks ievadīta datu bāzē, kas tiks iekļauta multimediālā prezentācijā, kura ceļos kopā ar segu pa visu Latviju.