Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, turpina izmeklēšanu par iespējamu vardarbību Adamovas speciālajā internātskolā, kur kāda skolotāja, iespējams, piekāvusi kādu Jelgavas bērnunama audzēkni. Ievāktā informāciju liecina par šīs skolotājas cietsirdīgu attieksmi pret vairākiem bērniem un vairākām vardarbīgām, cietsirdīgām epizodēm. Šādā gadījumā draud kriminālatbildība, tāpēc lietas materiālus inspekcija nodevusi Valsts policijai. Aizvien turpinās skolēnu un citu iesaistīto pušu nopratināšana, un izmeklēšanas interesēs plašāku informāciju policija pagaidām nesniedz. Internātskolas direktors turpina noliegt šādu pārkāpumu iespējamību, bet konkrētā audzinātāja uz laiku no darba pienākumu pildīšanas ir atstādināta.