Izdevējs, rakstnieks un grāmatu krājējs Vladislavs Lōcs, kurš Ulmaņalaika Latvijā, vēlāk trimdā, uzturēja dzīvu latgaliešu grāmatniecību, drukāto vārdu un periodiku. Viesojamies Vladislava Lōca Latgaliešu Rakstniecības muzejā Rēzeknē, dzirdēsit skaidrojumu, kāpēc Latgalē nacionālās atmodas process koncentrējās tieši ap valodu un grāmatniecību.