Latvijas simtgades spēle vidusskolēniem FAKTU MEDNIEKI. Piektās spēles Trešā epizode.

Kurā gadā atjaunoja Latvijas valstisko neatkarību?

Kurš Latvijā sastopams putns guļ lidojuma laikā?

Kurš 1903. gadā pirmais publiski izvirzīja suverēnas Latvijas valsts izveidošanas nepieciešamību?

Kāds statuss Latvijā ir kokvardei?

Kas bija Jānis Balodis Latvijas Republikas pirmajā periodā?

Kā sauc vērpšanai sagatavotas linu, kokvilnas vai vilnas šķiedras?

Kura putna vārdā nosaukts viens no Rīgas kalniem?

Ja vēlies uzzināt īstās atbildes, klausies Latvijas Radio spēli vidusskolēniem LR1 un plkst.12.00 - pieci.lv

2017.gada MAIJA spēlē savus novadus pārstāv trīs sportiski puiši un viena skaista meitene - Kristaps Anspoks no Iecavas (Zemgale), Arnolds Gailums no Ilzeskalna Rēzeknes novadā (Latgale), Krišs Jānis Amantovs no Cēsīm (Vidzeme) un Santa Taujēna no Vaiņodes (Kurzeme).