Lasītprasmes apguve ir viens no skolēnu izglītošanas un attīstīšanas svarīgākajiem priekšnoteikumiem, kas pamatā attīstās līdz 4. klasei. Lielākoties lasīšanas pamatus apgūst krietni agrāk, tomēr liela daļa lasītpratēju neizprot lasīto tekstu un nespēj to analizēt.

Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas pētījums, kurā piedalījušies 4157 skolēni no Latvijas, liecina, ka skolēnu lasītprasme ir uzlabojusies. Ja 2006. gadā Latvija starp 50 valstīm 4. klases skolēnu lasītprasmē ierindojās 13. vietā, tad pēc 2016. gadā iegūtajiem datiem Latvija ir pacēlusies uz 10. vietu. Ko sevī ietver vārds lasītprasme, kā šo prasmi trenēt un attīstīt un cik tā ir nozīmīga izglītības ieguvē, saruna Ģimenes studijā. Par lasīšanu un lasītprasmes pilnveidošanu diskutē Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā referente Aiva Šenne, Latvijas Universitātes Izglītības pētniecības institūta vadošā pētniece Antra Ozola, Ulbrokas vidusskolas direktors Normunds Balabka un latviešu valodas skolotāja Juta Bernāne.