Tikai 23% bērnu un jauniešu izmanto internetu, lai meklētu informāciju mācībām, secināts Kultūras ministrijas pētījumā par deviņu līdz 16 gadus vecu bērnu un jauniešu medijpratības prasmēm. Liela daļa pusaudžu "sērfo" internetā, pavadot laiku bez noteikta nolūka, un tas apliecina, ka nepieciešams stiprināt bērnu un pusaudžu izpratni par mediju nozīmi, vajag sekmēt prasmes maldinošas informācijas atpazīšanai. Kā to paveikt, Ģimenes studijā analizē Baltijas Mediju izcilības centra izpilddirektore Rita Ruduša, Kultūras ministrijas pārstāve, Mediju politikas nodaļas eksperte Klinta Ločmele un Latvijas Drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska.

Skaidrojums. Medipratība – kritiskās domāšanas muskuļi. Viens ir informācija, ko protam atrast internetā, bet cits - saprast, kas ir vērtīgs, kas pat kaitīgs. Tā ir kritiskā domāšana.

Bērni un pusaudži Latvijā vairākas medijpratībai nepieciešamās prasmes šobrīd lielākoties apgūst pašmācības ceļā – atklāj Kultūras ministrijas bērnu un pusaudžu (9 – 16 gadi) medijpratības pētījuma rezultāti. Bērni salīdzinoši lielāku atbalstu šo prasmju celšanā sagaida un saņem no vecākiem, savukārt pusaudži – no pedagogiem.

Kā atklāj pētījuma rezultāti, lai arī interneta patēriņš bērnu un pusaudžu vidū ir augsts – 57 % aptaujāto internetu kopumā ik dienu lieto ne mazāk kā 3 stundas – liela daļa šīs mērķgrupas internetā veikto aktivitāšu vērtējamas kā izklaide vai ir bezmērķīgas. 25 % bērnu un 53 % pusaudžu sērfo internetā, pavadot laiku bez noteikta nolūka, kamēr tikai kopumā 23 % meklē mācībām vai skolai nepieciešamu informāciju, 5 % lasa grāmatas internetā.

Pētījuma rezultāti apliecina, ka gados jaunākajiem respondentiem ir vājākas medijpratības zināšanas un prasmes: tikai 50 % 9 līdz 12 gadu vecumu sasnieguši bērni uzskata, ka prot salīdzināt dažādas interneta vietnes un tīmekļvietnes, lai saprastu, vai informācija tajās ir patiesa, tikai 51 % šīs vecumgrupas pārstāvju ir pārliecināti, ka prot pārvaldīt personīgos privātuma nosacījumus internetā, un 67 % domā, ka prot bloķēt ziņojumus no cilvēkiem, ar kuriem nevēlas sazināties. Vecumgrupā no 13 līdz 16 gadiem attiecīgi tie ir 80 %, 77 % un 93 % aptaujāto pusaudžu.