Senioru jauktā kora „Atvasara” dalībniekiem iknedēļas mēģinājums Krustpils kultūras namā ir iespēja svinēt dzīvi arī dzīves atvasarā. Kā kora dalībnieki diriģentes Skaidrītes Pugačas vadībā gatavojas Dziesmu un deju svētkiem, interesējamies Ģimenes studijā.

Jautā, kuram kora dziedātājam gribi, ikviens "atvasarietis" atbildēs, ka bez dziesmas nevar dzīvot. Un koris palīdz pašu dzīves atvasaru padarīt košāku.

“Bez dziesmas nevar iztikt, visu mūžu ir dziedāts koros un ansambļos. Arī mājās savā nodabā dziedu. Kora dziesmas padziedu, lai iemācītos vārdus. Koris dod žirgtumu, mājās sēžot, justos veca un viena,” atklāj kora dziedātāja Astrīda.

Korists Viktors Dziesmu svētkos pirmo reizi piedalījies 1955. gada kopā ar Krustpils vidusskolas kori, tie bijuši pirmie Dziesmu svētki, kas notika Mežaparka Lielajā estrādē. Viktors atminas īpašo kopības sajūtu arī laikā, kad brīvi izpausties nevarēja. “Prieks bija dziedāt un būt tur,” atminas sirmais vīrs.

Diriģente Skaidrīte Pugača par saviem dziedātājiem stāsta, ka viņi ir dzīvespriecīgi un optimistiski un ziemā sievas mainās ar adījumu musturiem, bet tagad, pavasarī, aktuāla ir maiņa ar sēklām. Bieži vien pēc mēģinājumiem koristi uzreiz nešķiras, bet turpina darboties tādos kā interešu klubos.