Kā šo Eugēnijas Audares un citu klausītāju mīklas minēs Kuldīgas Kultūras centra latviskās kopas "Nārbuļi" dalībnieki: Maija Būdeniece, Biruta Bērica, Mudīte Balode, Dainis Dēnavs, Varlijs Štromanis un kopas vadītāja Alīda Štromane, klausieties Greizajos ratos.