Feminisms – iespēja tuvoties līdztiesībai, nevienlīdzības mazināšana sabiedrībā, cieņa citam pret citu, tā šo jēdzienu raksturo raidījuma Kā labāk dzīvot viesi. Atzīstot arī, ka svarīgi ir ne tikai šos principus apzināties, bet arī reāli to iedzīvināt.

Kam jāpateicas par bērnu tiesību aizsardzību, normētu darba laiku un apmaksātu medicīnisko palīdzību? Par filosofiju un attieksmi, kura sabiedrībai joprojām nozīmē tik daudz, saruna raidījumā Kā labāk dzīvot. Diskutējam par to, ko īsti nozīmē vārds ‘feminisms’ un kā pasaulē interpretē šo jēdzienu. Kas ir feministi - cilvēki, kuri tikai grib atgādināt, ka sieviete ir cilvēks, ka viņas ķermenis nevienam nepieder un ka viņai piemīt intelekts? Vai tā ir cenšanās kliedēt pārprastā patriarhālisma ēnu? Vai tā ir plaša un spēcīga filosofiskā sistēma, kura nedala, bet vieno pasauli un kurai ir spēcīgs socioloģisks pamatojums? Raidījuma viesi māksliniece, mamma, feministe Rasa Jansone, centra "Marta" vadītāja Iluta Lāce, sociālantropoloģe Anna Žabicka un Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks, filosofijas doktors Ģirts Jankovskis.