Kas notiek piena nozarē? Sviesta cena veikalos nu jau ir pārkāpusi 2 eiro atzīmi. Vai un kāds straujam šī piena produkta cenu pieaugumam ir pamats? Sarunā piedalās Latvijas Piensaimnieku Centrālās savienība valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātes asoc. profesore Dr.oec. Ingūna Gulbe un Latvijas Tirgotāju asociācijas vadītājs Henriks Danusēvičs.