Krustpunktā runājam par godīgu konkurenci un jomām, kurās ar tās nodrošināšanu ir problēmas. Konkurences padome ir gadiem cīnījusies par to, lai pašvaldību kapitālsabiedrības negrauj citiem iespējas godīgi sacenties tirgū, tikmēr pašvaldības sūdzas, ka Konkurences padome pret tām nepamatoti vēršas. Ar ko saistītas šādas sūdzības, kuras jomās Konkurences padomei ir aizdomas par noteikumu neievērošanu, ko Latvijai nozīmē tirdzniecības milžu ienākšana tirgū – par to visu iztaujājam Konkurences padomes priekšsēdētāju Skaidrīti Ābramu. Studijā arī žurnālisti – Rudīte Spakovska no Latvijas Radio Ziņu dienesta un Magda Riekstiņa no laikraksta „Diena”.

Konkurences padome vēlas, lai likumā tai būtu paredzētas iespējas vērsties pret publiskām personām, kas ar saviem lēmumiem un darbībām rada priekšrocības kādam uzņēmumam un deformē tirgu. Taču šo ieceri nobremzēja pašvaldības, attiecīgie grozījumi jau sen izstrādāti, bet saskaņošana ieilgusi, - atzīst Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama.