Kā dzīvo vietējā prese un kāda tai nākotne?

Raidījumā žurnālists Juris Saukāns uzrunā reģionālā laikraksta "Latgales Laiks" redaktori Inesi Minovu, Ziemeļlatgales laikraksta "Vaduguns" žurnālisti Maruta Sprudzāni, "Vietējās Latgales Avīzes" redaktori Viktoriju Nečajevu un Rēzeknes pilsētas Sabiedrisko attiecību speciālistu Kārli Pozņakovu.

Raidījumā tiek pievērsta uzmanība Latgales reģionālās preses attīstības tendencēm un nākotnes perspektīvām, laikrakstu konkurencei ar pašvaldību finansētajiem informatīvajiem izdevumiem, tirgus tendencēm, auditorijai, neskaidrajai reģionu teritoriālā plānojuma politikai un ar to saistītajiem nākotnes izaicinājumiem.

Kā ieraksts raidījumā tiek atklāti arī vēsturiski notikumi reģionā šajā laikā, tuvākajās dienās gaidāmie kultūras pasākumi un vietējās preses apskats.